kids learn domestic animals | best way for kids learn animals

When children from 1-3 years old learning to talk, explore the animals. Let children with SM Toy Kids learn and explore the animals. Video SM Kids Toy is the best way for children to learn animal. Subscribe for the last video update https://goo.gl/DdrEZr

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

owl carousel not working in ie8

Với công nghệ ngày càng phát triển thì IE8 sẽ dần đi vào lãng quên. Tuy nhiên vẫn còn có những người dùng windows 7 họ không cập nhật Internet browser (Bản mới nhất là IE 11) mà vẫn trung thành với bản IE8. Nên đôi khi website bạn tạo ra sẽ xảy ra một số lỗi như dùng plugin slider owl carousel nó sẽ không hoạt động

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Mệnh là cái cớ của người thất bại Vận là lời nói khiêm tốn của người thành công

Người có mục tiêu đang chạy băng băng, người không có mục tiêu đang lạc lối, bởi vì họ không biết phải đi đâu!

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 15. Sắp xếp mảng trong PHP 5

Sắp xếp mảng trong PHP

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 14. Mảng trong PHP

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 13. Hàm (functions) trong PHP 5

Sức mạnh thực sự của PHP đến từ chức năng (funtions) của mình; nó có hơn 1000 chức năng được xây dựng.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 12. Vòng lặp trong PHP 5

Thông thường khi viết code, bạn muốn những khối lệnh giống nhau chạy lặp đi lặp lại trong một hàng. Thay vì thêm số một số gần như bằng mã dòng trong một kịch bản chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để thực hiện một công việc như thế này.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 11. Lệnh switch trong php 5

Lênh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Sử dụng lệnh switch để chọn một trong nhiều khối lệnh để thực thi.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bài 10. Câu lệnh điều kiện if else elseif trong php 5

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Bé làm quen với động vật nuôi | Cách tốt nhất để trẻ học con vật

Bé sẽ được giới thiệu làm quen với 16 con vật nuôi trong gia đình cũng như trong nông trại như: con vẹt, con cá, con chim bồ câu, con vịt, con ngan, con ngỗng, con bò, con trâu, con ngựa, con mèo...

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 3 trước

Xem nhiều nhất