Bài 7. Biến kiểu String trong PHP 5

Một biến kiểu chuỗi (string) chứa một chuỗi ký tự như:”Xin chào các bạn!”

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 6 Kiểu dữ liệu trong PHP 5

Các biến có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau, và các kiểu dữ liệu khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 5. Câu lệnh echo và print trong PHP 5

Trong PHP có hai cách cơ bản để có đầu ra là dùng câu lệnh: echo và print

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 4. Biến trong PHP

Biến là “hộp đựng” (containers) để chứa thông tin.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 3. Cú pháp PHP

Một kịch bản PHP được thực thi trên máy chủ (server), kết quả HTML thuần được trả về gửi trở lại cho trình duyệt (browser).

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 2. Cài đặt PHP

Cài đặt PHP

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 1. Giới thiệu PHP

PHP là ngôn ngữ kịch bản chạy trên server.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Đừng lập gia đình sớm

Đừng lập gia đình sớm, dù bất cứ lý do nào. Đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được, chung sống, là một thử thách to lớn thế nào.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Top 10 tư duy làm giàu của người Do Thái trường tồn với thời gian

Người Do Thái cho rằng: Bánh sẽ không tự nhiên rơi từ trên trời xuống. Bởi vậy, những điều tốt đẹp đều có nguyên do ở phía sau, nếu không có cơ hội sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào tay bạn.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 4. Bootstrap Girds (lưới)

Bootstrap gird (lưới) chia màn hình thành 12 cột bằng nhau. Nếu bạn không muốn sử dụng tất cả 12 cột riêng, bạn có thể nhóm các cột lại với nhau để tạo ra các cột rộng hơn:

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Xem nhiều nhất