Mệnh là cái cớ của người thất bại Vận là lời nói khiêm tốn của người thành công

Người có mục tiêu đang chạy băng băng, người không có mục tiêu đang lạc lối, bởi vì họ không biết phải đi đâu!

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 15. Sắp xếp mảng trong PHP 5

Sắp xếp mảng trong PHP

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 14. Mảng trong PHP

Một mảng lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 13. Hàm (functions) trong PHP 5

Sức mạnh thực sự của PHP đến từ chức năng (funtions) của mình; nó có hơn 1000 chức năng được xây dựng.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 12. Vòng lặp trong PHP 5

Thông thường khi viết code, bạn muốn những khối lệnh giống nhau chạy lặp đi lặp lại trong một hàng. Thay vì thêm số một số gần như bằng mã dòng trong một kịch bản chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để thực hiện một công việc như thế này.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 11. Lệnh switch trong php 5

Lênh switch được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau. Sử dụng lệnh switch để chọn một trong nhiều khối lệnh để thực thi.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 10. Câu lệnh điều kiện if else elseif trong php 5

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bé làm quen với động vật nuôi | Cách tốt nhất để trẻ học con vật

Bé sẽ được giới thiệu làm quen với 16 con vật nuôi trong gia đình cũng như trong nông trại như: con vẹt, con cá, con chim bồ câu, con vịt, con ngan, con ngỗng, con bò, con trâu, con ngựa, con mèo...

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 9. Toán tử trong PHP 5

Toán tử được sử dụng để thực hiện các phép tính trên biến và giá trị.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 8. Hằng số trong PHP 5

Hằng số (constants) nó giống như các biến ngoại trừ khi chúng được định nghĩa chúng không thể thay đổi hoặc không xác định.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Xem nhiều nhất